Bij het checken van mijn facebookpagina werd ik geattendeerd op deze bijzondere korte film. Het maakt me bewust van de leegte van de online wereld, en hoe belangrijk het is om mensen recht in de ogen te kijken.

Vervreemding is de keerzijde van de sociale media die alles behalve sociaal zijn.

Mensen zijn wel fysiek aanwezig maar mentaal vaak totaal in een andere wereld. De asociale kant van online media beheerst (te) veel van ons leven. Relevant zijn voor de ander en werken met empathie worden de nieuwe sleutels tot onderling contact. Tussen mensen onderling, maar ook in hun interactie met bedrijven. De ander zien en (h)erkennen hoe hij of zij werkelijk is vormt het fundament van onze samenleving.

Een van onze opdrachten in het leven is om mensen echt met elkaar in contact te brengen. Want dan gebeurt er iets. Online kan daar bij helpen, maar kan ook heel snel het contact oppervlakkig maken. Kans gemist. Of zoals de dichter in het filmpje Gary Turk besluit:

 

Don’t give in to a life where you follow the hype,
give people your love, don’t give them your like.
Disconnect from the need to be heard and defined
Go out into the world, leave distractions behind.
Look up from your phone, shut down that display,
stop watching this video, live life the real way.

Recent opperde internetondernemer Eelco de Boer een interessant idee: het internet dieet. Hij beperkte zijn internet gebruik tot 1 uur per dag. En realiseerde zich hoeveel productiever hij was en hoe meer hij “present” was in plaats van “afwezig”. Eelco roept op om de uitdaging aan te gaan om gedurende 3 dagen maximaal 1 tot 3 uur per dag online te gaan en de ervaringen met hem te delen. Corporate rebel Kim Spinder organiseert komende week de  We Quit Mail week omdat ze net als veel anderen vind dat we veel te veel met elkaar mailen zonder dat dit effectief is of mensen verbindt. De mail compleet de deur uit doen vind ik toch iets te radicaal, maar maximaal 2 keer per dag een half uur mail checken en afhandelen moet lukken. Dat dwingt me tot slimmer communiceren en betere tools te gebruiken.

Resumé: maximaal 1 uur per dag online en maximaal 1 uur per dag mail.

Ik ga beide uitdagingen deze week aan, doe je mee?