Sinds 1 februari 2015 is Anser gehuisvest in het Rijksmonument Villa Heymans aan de Ubbo Emmiussingel 108 in Groningen. Het pand is gebouwd in 1894 en kent een bijzondere historie.

Stadshistoricus Beno Hofman verwoordde dit als volgt:

In 1892 richtte de 35-jarige Friese hoogleraar in de wijsbegeerte en zielkunde Gerardus Heymans in zijn woning aan de Stationsstraat een psychologisch laboratorium in. Omdat zijn huis hiervoor eigenlijk te klein was, kocht hij een perceel bouwgrond aan de Ubbo Emmiussingel, kadastraal bekend als sectie 1 2672. Voor het maken van een ontwerp benaderde hij de progressieve jonge architect H.P. Berlage.
Berlage vond alle neo-stijlen ‘om te lachen als het niet zo treurig was’ en zocht naar iets eigentijds. Hij vond dat gebouwen hun ‘ware gezicht’ moesten tonen en benadrukte in zijn ontwerpen het dragende karakter van muren, bogen en pijlers.
Nadat hij voor Heymans klaar was diende de laatste op 6 december 1893 een bouwaanvraag in en reeds vijf dagen alter was de gemeentelijke toestemming binnen. Nog geen jaar later kon opzichter Holthuis melden dat de bouw voltooid was en het echtpaar Heymans nam z’n intrek.
Op de eerste verdieping van de in helder rode Groninger perssteen gebouwde villa richtte Heymans zijn huislab in. Met zijn tikkende, ratelende en zoemende apparaten onderzocht hij ondermeer het verband tussen zintuiglijke prikkels en gewaarwordingen. Hij ontwikkelde daarmee een empirische psychologie, die niet alleen experimenteel en exact was maar bovendien in brede kring waardering vond.
Na het afbranden van he Academiegebouw in 1906, kreeg de hoogleraar de kans in de nieuwbouw een groter laboratorium te vestigen. IN 1909 was dit gereed en verhuisde Heymans zijn instrumentaria daarheen. Zelf bleef hij nog wel tot 1920 aan de singel wonen.
De nieuwe eigenaar, Michiel Derkzen Botje, liet de ‘veranda tegen den achtergevel’ vervangen door ‘eene serre met balcon en terras’. Het echtpaar Heres Diddens – Zegering ten Rodengate Marissen, dat het pand van het vertrek van de Botjes in 1927 betrok, hield ook wel van wat verandering, maar kreeg minder medewerking. Omdat een nieuw ‘lichtkozijn’ in de voorgevel ‘uit een oogpunt van welstand aanstoot zoude geven’ wenste het gemeentebestuur in 1936 geen toestemming te geven.

In de Tweede Wereldoorlog is het pand in beslag genomen en gebruikt door de Duitsers. Tijdens de bevrijding van de stad Groningen in april 1945 is er zwaar gevochten om de bezetter te verdrijven. Sporen hiervan zijn nog steeds zichtbaar. In de muur van de villa zijn de kogelinslagen nog duidelijk zichtbaar.

In 1958 werd het pand gekocht door de Stichting Eigen Huis van RKSV Albertus Magnus, met als doel er een studentensociëteit te vestigen. Er was zoveel weerstand van omwonenden en het bestuur van het Diakonessenhuis, eigenaar van de naastgelegen kraamkliniek Huize Tavenier, dat het zelfs tot een rechtszaak leidde. Eigen Huis wijzigde de plannen en kocht in 1960 een pand aan het Hoge der A. De villa is sindsdien in gebruik als kantoor. Van 1960 tot 2010 was Klein Architekten in het pand gevestigd.

Het pand werd in 1995 als rijksmonument ingeschreven in het Monumentenregister, onder andere “vanwege zijn cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde”, vanwege de unieke waarde van het ontwerp, dat in het totale oeuvre van architect H.P. Berlage een belangrijke plaats inneemt, alsmede vanwege de voorbeeldfunctie die het ontwerp heeft gehad voor de stilistische ontwikkeling van de Nederlandse en in het bijzonder de Groningse architectuur.