Anser heeft de afgelopen jaren diverse zorgorganisaties geholpen met strategische organisatievraagstukken rondom toekomstbestendigheid. In 2014 willen we deze activiteiten uitbouwen, via het meerjarenprogramma ‘In voor zorg!’

Coach In voor zorg!-trajecten

Anser is raamcontractant voor het programma In voor zorg! van Vilans. Dit programma helpt organisaties in de langdurige zorg toekomstbestendig te worden. Met name deze organisaties krijgen te maken met veranderende eisen uit de samenleving. Denk aan een krapper wordende arbeidsmarkt, financiële en economische druk en het daarmee samenhangende overheidsbeleid, waarbij meer en andere zorg tegen lagere kosten de inzet is. Het programma ondersteunt projecten op dit terrein door coaches in te zetten bij de ontwikkeling en invoering van fundamentele verbeteringen en veranderingen op het gebied van bedrijfsvoering, werkwijze professionals en ketensamenwerking. De verwachting is dat er in 2014 ongeveer 150 nieuwe In voor zorg!-trajecten starten. Voor elk traject wordt een coach gezocht via de raamcontractanten.

Anser is daarom op zoek naar versterking om een aantal van deze trajecten te begeleiden.

Profiel coaches

Om in te kunnen schrijven op een coachrol bij In voor zorg! is het volgende profiel vereist:

  • Meer dan 8 jaar ervaring in de advisering of consultancy

  • Meer dan 3 jaar ervaring met het kennisgebied professionals, bedrijfsvoering en/of ketensamenwerking

  • Meer dan 3 jaar ervaring in een functie met minimaal hbo werk- en denkniveau;

  • Ervaring met minimaal 1 project in een instelling voor langdurige zorg, waarin je een projectleidersrol op seniorniveau had en waarbij een van de projectresultaten een blijvende verandering in de processen binnen de zorginstelling is geweest (verandermanagement)

  • Bovengenoemd project is na 1 januari 2011 gestart en afgerond (naam en telefoonnummer van een contactpersoon van de zorgorganisatie waar je het project hebt uitgevoerd, wordt gevraagd)

  • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden

Kennismaking op 20 maart

Ben jij:

  • in staat draagvlak te creëren binnen een complexe situatie of organisatie?

  • in staat mensen te motiveren mee te gaan in de nodige veranderingen?

  • gewend om op alle niveaus van een zorgorganisatie te opereren?

En heb je bovendien zin in een uitdagende opdracht? Neem dan contact op met Coba Anninga of Marleen Bruinsma om je aan te melden voor opdrachten of voor de kennismakingsbijeenkomst op 20 maart 2014, van 14.00 tot 16.30 uur aan de Sylviuslaan 6 te Groningen.

Meer informatie:

Coba Anninga: coba.anninga@anser.nl

Marleen Bruinsma: marleen.bruinsma@anser.nl