• bemoedigend gakken

Samen verder komen

De naam Anser is ontleend aan de Latijnse naam voor de grauwe gans (Anser Anser). Wij zijn een bedrijf dat zich tot doel stelt u als ondernemer in Noord-Nederland duurzame oplossingen te bieden voor uw strategische vraagstukken. Wij doen dat op innovatieve wijze: door kennis, kunde en methodieken van onze mensen per vraagstuk te bundelen en samen met u de beste oplossing vorm te geven. We opereren als een groep ganzen, vandaar de naam Anser, de soortnaam van de grauwe gans. We vliegen in formatie, wisselen elkaar af, hebben zorg voor elkaar en bieden daardoor meerwaarde in denkkracht.

Deze tekst van Sonja van Beveren uit de bundel Voor Meta illustreert op treffende wijze de kracht van een groep ganzen, die samen verder komt.

Opeens hoor ik het geluid van de ganzen, gak, gak, gak, in de verte. Omhoog kijkend zie ik een prachtige grote V-formatie. Wat een práchtig systeem hebben die ganzen. Terwijl ik de vogels boven mij bekijk droom ik weg en stel me voor dat ze, vóórdat ze vertrekken een gesprek met elkaar hebben.

De aanvoerder van de groep staat op en roept iedereen bij zich. “Weten jullie nog, hoe het werkt? leder van jullie die met zijn vleugels wappert zorgt voor een opwaartse kracht voor het groepslid dat volgt. Door in een V-formatie te vliegen krijgen we veel meer snelheid dan wanneer we alleen vliegen én we besparen energie en kracht”. Het gesnater van de ganzen op de oproep van de aanvoerder klinkt aanmoedigend. Ze kijken elkaar aan en kunnen zich allemaal herinneren dat ze wel eens buiten de formatie raken. Hoe het voelt, de plotselinge moeizame vooruitgang, de weerstand van de lucht tijdens het alleen vliegen. De aanvoerder gaat verder: “Wanneer we gezamenlijk onze richting bepalen en samenwerken komen we sneller en gemakkelijker bij ons doel. Veel sneller en gemakkelijker dan wanneer we het alleen doen”. Het gakken van de ganzen in de groep klinkt steeds luider en de aanvoerder voelt zich aangemoedigd verder te gaan.

“Door samen te werken als team, door om de beurt voorop te vliegen en het leiderschap te nemen, elkaar af te wisselen wanneer je vermoeid raakt, bereiken we het meeste succes”. Het gakken in de groep klinkt steeds harder terwijl ze fluisteren. Ze weten dat het gakken belangrijk is. Het is een aanmoediging om vooruit te gaan, om in beweging te blijven, om sneller te gaan. Bemoedigend gakken wordt het ook wel genoemd, anders is het alleen maar gesnater.

“Als een van ons ziek wordt of gewond raakt, verlaat hij de formatie samen met twee andere ganzen. Die twee helpen het ongezonde lid van de groep totdat deze weer kan vliegen of sterft. Pas dan gaan ze verder, proberen ze ons weer in te halen of gaan mee met een andere formatie die voorbij komt. AIs jullie bereid zijn een offer te brengen voor een ander, krijg je die ook terug wanneer je zelf een moeilijke periode hebt”.

De ganzen gakken en slaan met hun vleugels wanneer deze laatste woorden worden uitgesproken. Ze gaan op weg naar hun doel. De aanvoerder stijgt op en achter hem volgt in V-formatie de rest van de groep. Hij weet dat wanneer hij vermoeid raakt, de koppositie door een ander wordt ingenomen.

In gedachten loop ik terug naar huis. Prachtig om op deze manier te kunnen samenwerken. Ik wou dat ik een gans was, geloof ik…