Wij zijn blij dat we geselecteerd zijn als contractpartij voor het programma In voor zorg!.

Organisaties in de langdurige zorg krijgen in de toekomst te maken met andere eisen van de samenleving. Denk aan een krapper wordende arbeidsmarkt, financiële en economische druk en het daarmee samenhangende overheidsbeleid. Het programma In voor zorg! helpt zorgorganisaties hun werkprocessen in te richten met het oog op deze toekomst. Het programma bundelt bestaande kennis en biedt organisaties praktische ondersteuning in hun eigen veranderingstraject. In voor zorg! is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Vilans, kenniscentrum langdurende zorg.

Anser heeft zich via een Europese aanbesteding voor de volgende kennisgebieden gekwalificeerd:

  • Bedrijfsvoering
  • Ketenzorg
  • Professionals

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marleen Bruinsma.