Certe

Certe onderzoekt in Noord Nederland op verzoek van huisartsen, verloskundigen en specialisten lichaamseigen materiaal, zoals bloed en urine in het laboratorium. Daarnaast biedt Certe functieonderzoek, zoals echo’s en ecg’s. Bovendien heeft Certe in heel Noord-Nederland spreekuurlocaties waar patiënten terecht kunnen. Elke dag rijden we langs deze locaties om de materialen op te halen en als het nodig is komen wij zelfs bij u thuis. Certe is daarnaast aanwezig met een laboratorium in meerdere regionale ziekenhuizen, waar medewerkers intern hun werkzaamheden uitvoeren.

Zeker voor zorg
Als het om medisch advies gaat, is zekerheid van het allergrootste belang.
Zekerheid waar Certe elke dag opnieuw garant voor staat.
Anser adviseerde de directie over de ingezette strategische agenda.

Jaar opdracht: 2017
Adviseurs: Marleen Bruinsma en Ernst Wallinga

DE START

Na een turbulente periode van acquisities en integratie heeft het bestuur van Certe  een strategie uitgezet voor de verdere ontwikkeling van de organisatie langs drie lijnen:
- Zichtbaar worden als één Certe
- Optimaliseren door digitalisering
- Waarde blijven toevoegen

Er was sprake van een verschil in ontwikkel tempo en het was onduidelijk of de samenhang tussen de lijnen hiaten bevatte.

DE OPDRACHT

Anser werd gevraagd om deze strategie te toetsen en aan te scherpen door interviews met de bestuurder en de directieleden. Uiteindelijk is een advies uitgebracht over regievoering, verbetering in samenhang en het inrichten van programma's met een duidelijke structuur qua eigenaarschap.

HET RESULTAAT

Certe kreeg. meer zekerheid over de te volgen -aangescherpte-  strategie. Dit heeft geleid tot een betere regievoering op het ontwikkelproces waarbij eigenaarschap van de verschillende lijnen en de onderlinge samenhang strakker is gedefinieerd. Hierdoor werd de basis voor verdere groei van de onderneming verstevigd.