TRAVEL & WINES

Our Blog

Travelers can also drive from anywhere in the United States and acquire a visa at the Mexican customs station at the border. A holiday to the Copper Canyon promises to be an exciting mix of relaxation, culture, history, wildlife and hiking.

Neem geen interimmer

Stop met interim managers: laat medewerkers de problemen zelf oplossen In het huidige tijdperk van veranderingen en complexe maatschappelijke vraagstukken, is het essentieel dat we nadenken over effectieve manieren om organisaties in het sociaal domein en de zorg in Nederland beter te organiseren. Veel maatschappelijke organisaties, zorginstellingen en overheden maken nog steeds gebruik van interim […]

Read More

Anser, what's in a name?

De naam Anser is ontleend aan de Latijnse naam voor de grauwe gans (Anser Anser). We opereren als zelfstandige professionals die samen optrekken als een groep ganzen, vandaar de naam Anser, de soortnaam van de grauwe gans. We vliegen in formatie, wisselen elkaar af, hebben zorg voor elkaar en bieden daardoor meerwaarde in denkkracht. Het […]

Read More