Edzo is een nuchtere Groninger die vanuit een academische achtergrond bedrijfskundige vraagstukken via heldere lijnen oplost. Vanuit zijn ondernemersmentaliteit ziet hij kansen en weet deze om te zetten in projecten. Visie en realiteitszin weet hij te combineren, waardoor de kans op succes wordt vergroot. Projecten benadert hij vanuit een totaalvisie, waarbij het verdien model en het financieringsvraagstuk veelal de ruggengraat vormen maar ook de overige strategische, organisatorische en operationele aspecten aan bod komen. Edzo heeft een brede interesse en kan daardoor op veel terreinen meepraten, verbanden leggen, personen verbinden en zo ook als klankbord voor bijvoorbeeld directie of bestuur fungeren.

Zijn ervaring ligt vooral in de internationale logistiek, vastgoedbeheer en –ontwikkeling, financiering en bij samenwerkingsverbanden tussen diverse overheden en bedrijfsleven. Enkele grotere projecten waar hij bij betrokken was, waren de komst van de TyCo internet back-bone en de datacenters van Google, de modernisering en uitbreiding van de handelsvloot van een rederij, de herontwikkeling van panden als de Mediacentrale, Puddingfabriek en het Noorderbad, de opzet van diverse bedrijven en de ontwikkeling en realisatie van diverse commerciële gebouwen. Ook heeft hij uitgebreide ervaring in diverse bestuurlijke, maatschappelijk betrokken en toezichthoudende functies,

De werkwijze van Edzo lijkt voor de hand liggend maar is tegenwoordig vaak ver te zoeken: hij begint door goed te luisteren, daarna te vragen, door te vragen en te analyseren. Hij dringt op deze wijze snel door tot de kern en probleemdefinitie, daarbij ook de oplossingsrichtingen presenterend. Hierin gaan creativiteit en structuur hand in hand en de uitvoering wordt niet geschuwd. Informeren, analyseren, presenteren, uitvoeren, controleren, evalueren, aanpassen en continueren zijn voor Edzo vanzelfsprekende bedrijfseconomische begrippen.

Edzo is een persoonlijkheid die zaken benoemt zoals ze zijn, daarbij op integere wijze omgaand met bestuurlijke verhoudingen en persoonlijke en intermenselijke gevoeligheden. Hij kan zowel als consultant als wel als manager op diverse niveaus in het bedrijfsleven en in andere organisaties opereren.

 

Foto door Gidzy

Nieuwsgierig naar ons gehele team?

Bekijk ze hier
Het team