Edzo Bergman
Edzo BergmanPartner
Interimmanager | Grote projecten | Strategie en implementatie | Klankbord

Edzo is een nuchtere Groninger die vanuit een academische achtergrond bedrijfskundige vraagstukken via heldere lijnen oplost. Zijn ervaring ligt vooral in de internationale logistiek, vastgoedbeheer en –ontwikkeling en financiering. Hij is ervaren in het realiseren van samenwerkingsverbanden tussen diverse overheden en bedrijfsleven. Enkele grotere projecten waar hij bij betrokken was, waren de komst van de TyCo internet back-bone en de datacenters van Google, de modernisering en uitbreiding van de handelsvloot van een rederij, de herontwikkeling van panden als de Mediacentrale, Puddingfabriek en het Noorderbad, de opzet van diverse bedrijven en de ontwikkeling en realisatie van diverse commerciële gebouwen. Ook heeft hij uitgebreide ervaring in diverse bestuurlijke, maatschappelijk betrokken en toezichthoudende functies,

Vanuit zijn ondernemersmentaliteit ziet hij kansen en weet deze om te zetten in projecten. Visie en realiteitszin weet hij te combineren, waardoor de kans op succes wordt vergroot. Projecten benadert hij vanuit een totaalvisie, waarbij het verdienmodel en het financieringsvraagstuk veelal de ruggengraat vormen maar ook de overige strategische, organisatorische en operationele aspecten aan bod komen.

De werkwijze van Edzo lijkt voor de hand liggend maar is tegenwoordig vaak ver te zoeken: hij begint door goed te luisteren, daarna te vragen, door te vragen en te analyseren. Hij dringt op deze wijze snel door tot de kern en probleemdefinitie, daarbij ook de oplossingsrichtingen presenterend. Hierin gaan creativiteit en structuur hand in hand en de uitvoering wordt niet geschuwd. Informeren, analyseren, presenteren, uitvoeren, controleren, evalueren, aanpassen en continueren zijn voor Edzo vanzelfsprekende bedrijfseconomische begrippen.

Edzo is een persoonlijkheid die zaken benoemt zoals ze zijn, daarbij op integere wijze omgaand met bestuurlijke verhoudingen en persoonlijke en intermenselijke gevoeligheden. Hij kan zowel als consultant als wel als manager op diverse niveaus in het bedrijfsleven en in andere organisaties opereren.

Edzo is te bereiken via: