Case Study

Gemeente Het Hogeland

Bij de opzet en inrichting van het programmaplan Sociaal Domein lagen nog een aantal vraagstukken open, waaronder de vormgeving de Jeugdzorg (zowel inhoudelijk als in de bedrijfsvoering) en een verdere opzet en inrichting van het toegangsmodel voor sociale teams.
Naar een nieuw sociaal domein 

Het toegangsmodel met sociale teams is door een herziening van visie en inkoopmethode inmiddels door verschillende instellingen en de gemeente verder vormgegeven. Inmiddels zijn de sociale teams goed zichtbaar en vindbaar in de gemeente en staat er een fundament voor de toekomst.
Namens Anser is er een interim-manager/programmamanager aangesteld om binnen het programmateam deze beide onderdelen vorm te geven en te implementeren.

DE START

Bij de start lag er veel druk op beide thema’s omdat de overgang van de jeugdzorg van de provincie naar gemeenten al een feit was, maar de vier gemeenten nog geen bedrijfsmatige inrichting hadden gerealiseerd voor het inhoudelijke toekennen en gemeente beschikken van benodigde jeugdzorg. Daarnaast was zowel de decentralisatie van het sociaal domein als de bestuurlijke en ambtelijke regie binnen het samenwerkingsverband nieuw.

DE OPDRACHT

Binnen de opdracht zijn daarom verschillende programmalijnen ingericht waarbinnen deelopdrachten vorm kregen. Dit in nauwe samenwerking met de betrokken zorgorganisaties, de vier gemeentelijke team voor beleid en uitvoering en de betrokken wethouders. Waarbij het zoeken naar de goede balans tussen bestuurlijke besluitvorming en praktische voortgang een belangrijke uitdaging was. In 2015 en 2016 is een fundament gebouwd voor het sociaal domein: een duidelijk toegangsmodel voor inwoners, een passend bedrijfsvoeringsmodel en een passende beleidsagenda voor verdere regie en borging.

HET RERSULTAAT

In de jaren heeft het samenwerkingsverband Sociaal Domein een belangrijke stempel gedrukt op de uiteindelijke gemeentelijke fusie van de vier gemeenten tot de nieuwe gemeente Hogeland in 2019.
Het toegangsmodel met sociale teams is door een herziening van visie en inkoopmethode inmiddels door verschillende instellingen en de gemeente verder vormgegeven. Inmiddels zijn de sociale teams goed zichtbaar en vindbaar in de gemeente en heeft de gemeente in 2022 de beleidsnota Naar een nieuw sociaal domein gepresenteerd. De basis van het programma 2015/2016 staat er nog als fundament voor de toekomst.