Case Study

Jonx - Lentis

Lentis is gespecialiseerd in het behandelen van ernstige psychische problemen, ambulant en binnen beschermde woonvormen. Daarnaast bidt Lentis voor lichtere psychische klachten Basis GGZ.

In 2019 was Lentis zoekende naar de vormgeving van enerzijds basis GGz voor iedereen en tegelijkertijd behoud van expertise, specialismen binnen de keten van GGz zorg in Groningen en Drenthe. Deze strategische herpositionering ging had-in-hand met de haalbaarheid en betaalbaarheid van hoogspecialistische zorg.

Wrijving geeft glans

Waar de samenwerking stroef en argwanend begon, is  een goede basis gelegd voor de specialistische jeugdzorg in de provincie Groningen.
In dit kader werd Anser gevraagd aan Anser om een interim-manager om tijdelijk toe te laten treden tot het management-team van Jonx en een analyse te maken van een toekomstbestendige koers voor dit hoogspecialistische onderdeel van Lentis.

DE OPDRACHT

Anser heeft samen met het MT een strategische schets gemaakt van een toekomstbestendige positie van Jonx: het bieden van hoog)specialistische GGz zorg op het gebied van jeugd, gender, FASD en autisme. Belangrijke thema rond jeugdigen was het verstevigen van de samenwerking in complexe jeugdzorg samen met gemeenten, RIGG, zorgverzekeraar en zorgaanbieders in de provincie Groningen.

HET RESULTAAT

In de uitrol is een nadrukkelijke rol gegeven aan behandelaren bij het uitrollen van het behandelportfolio en het zowel kwalitatief als financieel haalbaar inrichting van werkwijze en werkprocessen. 

Jonx heeft tegelijkertijd in samenwerking met een aantal andere jeugdzorgaanbieders piketpalen geslagen rond een nieuwe inrichting van crisiszorg voor jeugdigen en de vormgeving van FACT jeugd in de provincie Groningen. 

Waar de samenwerking stroef en argwanend begon is in deze periode een goede basis gelegd voor de specialistische jeugdzorg in de provincie Groningen.