De jeugd is de grondslag van onze toekomst

Anser ondersteunt lokale trajecten in de eigen regio’s (Noord en Oost Nederland) en richt zich daarbij vooral op het ontwikkelen van jonge mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Zo ondersteunen wij de Culinaire Vakschool Groningen, de IMC Weekendschool en de Stichting Kinderopvoeding in financiële zin.

In 2014 heeft Anser op deze manier 2 professionals aan een baan geholpen. In 2015 zijn door wekelijkse coaching van twee partners een team van 11 werkloze jongeren in een half jaar begeleidt richting een arbeidsplaats. Van de 11 hebben er in dat half jaar 8 een baan of werkervaringsplaats gevonden.

Tevens begeleiden wij jaarlijks minimaal 1 student bij een afstudeeropdracht en bieden wij een MBO en HBO stageplaats aan. Daarnaast bieden wij jonge afgestudeerde maar langdurig werkloze professionals de gelegenheid om werkervaring op te doen en coachen we ze in gemiddeld 4 maanden naar een reguliere baan.

Verder zijn onze partners actief in diverse zakelijke netwerken en doen ze vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld door het geven van gastcolleges, het coachen van jongeren en zijn ze actief in diverse besturen.

Wat we ondersteunen

Culinaire Vakschool

De opleiding tot kok van de Culinaire Vakschool richt zich op jongeren met een sociaal zwakke achtergrond en schoolverlaters.

Noorderbaan Battle

noorderbaan

Rob Vianen en Ernst Wallinga coachten in 2015 vanuit de Noorderbaan Battle 10 werkloze jongeren richting een baan of werkervaringsplaats.

Stichting Kinderopvoeding

skov

Ernst Wallinga adviseert de stichting Kinderopvoeding

Rode Kruis

rodekruis

Marleen Bruinsma is bestuurslid bij het Rode Kruis.

IMC Weekendschool

weekendschool

Marleen Bruinsma is docent ondernemerschap op de IMC Weekendschool

Waar we verder nog lid van zijn of sponsoren

Sales Management Association

Goeran de Pater is voorzitter van de Noordelijke afdeling van de SMA

Noordelijk Pinksterkamp

Rob Vianen is eindverantwoordelijk voor het NPK. Het grootste jaarlijks terugkerende scoutingkamp van Europa

VNO-NCW Noord

Ernst Wallinga is namens Anser lid van VNO-NCW Noord.

Commercieele Club Groningen

Ernst Wallinga is lid van de Commercieele Club Groningen

Groningen City Club

cityclub

Anser is lid van de GCC. Ernst Wallinga vertegenwoordigt ons.

VBZO

Anser is lid van de VBZO. Rob Vianen vertegenwoordigt ons.

SmartDataCity

smart-data-city

Ernst Wallinga heeft zitting in de Review Board voor de verkiezing van de Slimste Binnenstad van Nederland.

Ondernemer Coacht Ondernemer

ondernemer coacht ondernemer

Ondernemer Coacht Ondernemer is een initatief vanuit VNO-NCW. Als business coach vanuit Anser draait Ernst Wallinga mee in de pool van coaches.