Marleen Bruinsma
Marleen BruinsmaPartner
Bedrijfskundige | Transitiebegeleider Zorg & Overheid | Strategie & Programmamanagement

Marleen is als partner van Anser betrokken bij organisatie- en transitievraagstukken binnen zorg & welzijn en bij lokale overheden.
Primair gaat het bij klantvragen om het vinden een nieuwe koers, nieuwe werkzaamheden of samenwerkingsmodellen. De ontwikkelingen in de zorg en bij de lokale overheid vragen om grote veranderingen, waarbij het bewandelen van de gebaande paden niet meer voldoende is voor de toekomstbestendigheid.

Marleen heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld als strategisch sparringspartner rond deze transities. Van het realiseren van integrale jeugdgezondheidszorg (programmadirecteur fusie), tot het ontwikkelen van ambulante jeugdzorg (MT-lid), het neerzetten van een nieuwe strategische koers van een woningbouwcorporatie (procesbegeleider RvB & OR) en de transitie en transformatie in het sociaal domein voor gemeenten (programmamanager).

Rode draad is het zichtbaar realiseren van de keuzes. Het gaat niet alleen over het vinden van het juiste toekomstperspectief. Het gaat vooral ook over het voeren van een andere dialoog met alle betrokkenen (bestuur, medewerkers, klanten) het zien van andere blikvelden en het verbinden van de betrokken mensen. Marleen verbindt ‘ziel en zakelijkheid’.

Marleen is te bereiken via: