• meervoudig perspectief
  • adviseur met oogkleppen

De Anser filosofie

Monodisciplinaire adviesbureaus kijken met hun specifieke bril naar organisatievraagstukken van hun klanten. Zo zien adviesbureaus met een financiële achtergrond in een organisatievraagstuk al snel een financieel probleem en een personeelsadviesbureau een cultuurprobleem. Het reclame- en marketingbureau ziet een probleem met product, merk & markt, terwijl een ICT-bedrijf een probleem met informatievoorziening ziet. En een strategiebureau ziet weer een uitdaging in het bijstellen of radicaal veranderen van de strategie. Oftewel, zoals het spreekwoord zegt: “Iemand met een hamer ziet in alles een spijker”.

Een organisatie is echter complex en vraagstukken komen vaak voort uit een samenspel van verschillende elementen in de bedrijfsvoering en de strategie. Daarom werkt Anser met een multidisciplinair team dat met verschillende brillen naar de vraagstukken van onze klanten kijkt. Zonder oogkleppen op.

Inspiratie & ondersteuning bij organisatieverandering

Iedere organisatie zou in control moeten zijn; het management moet de dagelijkse gang van zaken kunnen beheersen. Wanneer een organisatie niet in control is, blijft er geen aandacht voor nieuwe initiatieven over en is veranderen vaak onverantwoord. Anser is specialist in bedrijfsvoering en krijgt grip op de zaak.
Samen kom je verder. Anser is van mening dat samenwerking loont. Het is de basis van organiseren. Door samen te werken in waardeketens kan een organisatie het verschil maken door meerwaarde te bieden aan de klanten. Dat kan niet alleen binnen, maar vooral en steeds meer, tussen organisaties het beslissende verschil maken!
Wij weten hoe moeilijk veranderen is, en hoe noodzakelijk het vaak is. Een verantwoorde verandering is nooit een doel op zich, maar altijd een gevolg van strategische keuzes. Zonder een goed doordachte strategie, die de historie van de organisatie verbindt met de toekomst, gaat veranderen zeker niet lukken.
Zonder groei geen vooruitgang. Groeien heeft niets te maken met bedrijfseconomisch perspectief en met winst maken, maar alles met van waarde zijn. Een organisatie die van waarde is voor de markt kan groeien. Wanneer de bedrijfsvoering op orde is, volgen groei in markt, kwaliteit, omzet en verantwoorde winstmarges.

De Anser belofte

Iedere opdracht wordt besproken met de partners. Daarbij levert iedere partner vanuit zijn of haar invalshoek een bijdrage aan het diagnostiseren van de opdracht voordat we mogelijke interventies voorstellen. Bij iedere opdracht is een partner eindverantwoordelijk en aanspreekpunt voor de klant. Deze partner is inhoudelijk op de hoogte van de opdracht, ook als deze zelf alleen een coördinerende en adviserende rol heeft.

Wij werken bij voorkeur projectmatig. Bij de start van een opdracht maken we een kort plan van aanpak en bespreken we op reguliere basis de voortgang met de opdrachtgever. Daar horen ook planning, budget en resultaten bij. Dus eerst scherp zicht krijgen op wat er aan de hand is, vervolgens een plan van aanpak maken, dan aanpakken én afmaken. Want het resultaat telt tenslotte.

Foto’s door: Ellie, Varin, J. Ganderson