Ook in 2014 is Anser een van de adaptors van BusinessWise. Het komende college is Douwe Draaisma de spreker. Wij nodigen voor ieder college een aantal relaties uit om onze gast te zijn, zo ook nu.

BusinessWise

BusinessWise is een initiatief van MartiniPlaza waarbij samen met een aantal (kennis)partners (waaronder Anser) vier keer per jaar een praktijkcollege wordt georganiseerd. Niet voor studenten maar voor zakelijk Noord Nederland. Door de aansluitende lunch is BusinessWise tevens een origineel en zeer efficiënt netwerkmoment. Het college waarvoor we u uitnodigen vindt plaats op dinsdag 7 oktober a.s. vanaf 11.30 uur.

“De kracht van grijze cellen”, door prof. dr. Douwe Draaisma

Als er iets onmisbaar is om uw werk naar behoren te (blijven) doen, dan zijn het wel uw grijze cellen. Maar wat is precies de kracht van die grijze cellen? Hoe kan het dat uw collega wel uw idee onthouden heeft, maar niet dat het úw idee was? Hoe vormt zich een expertgeheugen? Geheugenexpert prof. dr. Douwe Draaisma verzorgt het volgende college BusinessWise en geeft u inzicht in de werking van het geheugen.

Prof. Dr. Douwe Draaisma (1953) is Nederlands bekendste geheugen- en dromenexpert. Momenteel doceert hij in Groningen geschiedenis van de psychologie en is tevens aangesteld als gewoon hoogleraar op de Heymans-leerstoel aan de RUG. Douwe Draaisma onderzocht o.a. het fenomeen van het vergeten. Hij zal bij BusinessWise uitleggen dat vergeten een kracht is en geen zwakte. Zonder de selectieve werking van het geheugen zouden we niets onthouden. Ofwel, u wordt gevormd door wat u vergeet in plaats van wat u weet.

Wanneer u niet vergeten wilt worden, kom dan 7 oktober. Klanten van Anser ontvangen we graag als onze gasten hierbij. Een mailtje naar contact@anser.nl is voldoende om u aan te melden.