• Overheid binnenhof

“Het is niet verkeerd, van beleid te veranderen als de omstandigheden veranderd zijn.”
-Seneca

Meer doen met minder, dat is het credo in overheidsland. De budgetten staan in overheidsland stevig onder druk, er komen steeds meer taken te liggen bij de lokale overheden die deze moeten invullen met minder mensen en een (te) laag budget.

Dat knijpt in de bedrijfsvoering, die vaak sneller moet veranderen dan de ambtelijke organisatie aan kan.

Automatisering, het slimmer organiseren van bedrijfsprocessen, samenwerken met andere overheden en het ontwikkelen van medewerkers is een deel van de oplossing. Echter overheden ontkomen er niet aan om te bezuinigen op taken die wel zeer gewenst zijn maar mogelijk economisch zeer onrendabel blijken.

Burgers voelen de pijn, zien de kwaliteit in de publieke diensten en faciliteiten verminderen en worden anderzijds gevraagd om een groter offer te brengen in de vorm van meer belastingen en meer zelf doen. De burger als eindklant én aandeelhouder van de overheid moet dus meer participeren.

Interesse?

Anser helpt door advisering bij het verbeteren van de bedrijfsvoering en
advisering bij samenwerkingsallianties en met de inzet van tijdelijke professionals.
Neem contact op