rob

Rob Vianen
Rob VianenPartner
Bedrijfskundige | Verandermanager | HR Manager | Raadgever | Consultant & Adviseur

Rob is als partner van Anser betrokken bij bedrijfskundige projecten en opdrachten op het raakvlak van mens en organisatie. Voordat Rob zich in 2011 bij Anser heeft aangesloten heeft hij als bedrijfskundig programmamanager bijgedragen aan de totstandkoming en vorming van Ziggo en heeft hij als HR Manager gewerkt bij meerdere werkgevers.

De werkwijze van Rob kenmerkt zich door een resultaatgerichte, zakelijke en ook pragmatische aanpak. Met een flinke dosis energie en enthousiasme committeert hij zich aan uw opdracht.

Dat kan gaan over de hardere zaken bij personeelsmanagement zoals bijvoorbeeld beleid, structuur en instrumenten. Vaker gaat het echter ook om de onderliggende gevolgen van ingezette veranderingen. Denk dan met name aan drijfveren van betrokkenen en teams, teamontwikkeling, het samenwerken binnen organisaties en het in beweging krijgen van medewerkers.

Als Raadgever ondersteunt Rob enkele kleinere organisaties bij de vaststelling en uitvoering van het personeelsbeleid.

Rob is te bereiken via: