“Haal meer rendement uit uw medewerkers”
Profiteer nu van €10.000,- subsidie!
Tevreden klanten en hoger rendement door beter presterende organisatie

Vanaf 15 oktober 2014 kan uw organisatie subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) aanvragen om de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers te verhogen. De subsidie draagt bij aan fitte, gemotiveerde en goed geschoolde medewerkers, die hiermee lang(er) inzetbaar zijn.
Uw organisatie mag hiervoor een externe adviseur inhuren. Anser kan een aantrekkelijke partner zijn voor het aanvragen van de ESF subsidie en het succesvol afronden van het project.

Criteria

De overheid definieert de volgende projecten die voor Subsidie in aanmerking komen:
– Het maken van een bedrijfs- of organisatiescan.
– Het uitvoeren van periodiek onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
– Het bevorderen van gezond en veilig werken.
– Het bevorderen van een leercultuur voor medewerkers.
– Het aanpassen van de organisatie van werk, gericht op het verhogen van betrokkenheid en productiviteit. Bijvoorbeeld: inzetten van Lean Six Sigma als organisatie verbeterproces.
– Het stimuleren van interne- en externe mobiliteit van medewerkers, waaronder het begeleiden van medewerkers naar ondernemerschap.
– Het bevorderen van een flexibele werkcultuur met het oog op het beter kunnen combineren van arbeid en zorg.
– Het invoeren van arbeidstijdenmanagement.

Denkt u aan projecten die anders zijn benoemd en wel bijdragen aan de inzet van uw personeel? Neem dan contact met ons op. In overleg met een Anser adviseur kunt u het project definiëren en omschrijven voor de subsidie aanvraag.

Projectpartner

Anser heeft in verschillende projecten bewezen effectief te zijn in het meer duurzaam maken van de inzet van medewerkers. Programma’s die variëren van individuele begeleiding tot en met side-kick programma’s voor bestuurders, management en teams.
In overleg met u stellen wij op basis van een bedrijfs- of organisatiescan een diagnose. Op basis daarvan geven wij u een advies en maken we een plan van aanpak waarmee u aan de slag kan.

De kennis en ervaring van de Anser adviseurs bestaat uit bedrijfsvoering, HRM, proces- en projectmanagement, cultuur- en leiderschapsvraagstukken.

Naast het ontwikkelen van het plan van aanpak kunnen wij u ondersteunen bij de implementatie van de gekozen oplossingen.

Het programma duurzame Inzetbaarheid ESF

Aan de ESF subsidie zijn een aantal voorwaarden verbonden.
– programma’s omvatten tussen de 120 en 200 uur waarin diagnose, advies, plan van aanpak worden opgesteld en effectieve oplossingen worden geïmplementeerd.
– Er dient een integrale rapportage op niveau van persoon, team, afdeling en organisatie te worden opgesteld.

ESF subsidie voor externe begeleiding

* De Anser adviseurs stellen een diagnose en maken een plan van aanpak. Daarnaast kan de implementatie worden gerealiseerd.
* De subsidie is minimaal €6.000,-. En maximaal €10.000,-. en bestemd voor het betrekken van externe adviseurs bij uw project.
* U ontvangt tot maximaal 50% van de totale projectkosten. Uw bijdrage is minimaal €6.000,- en maximaal €10.000,-. De totale omvang van een project is minimaal €12.000,- en maximaal €20.000,- (alles ex BTW).
* De duur van het project is maximaal 10 maanden vanaf de toekenning van de subsidie.
* Anser vraagt de subsidie voor u aan.
* Bij toekenning van de subsidie is Anser de organisatie die het project gaat begeleiden en uitvoeren.
* Binnen een organisatie is het mogelijk om meerdere projecten aan te melden.

Ervaring heeft geleerd dat wie het eerst komt het eerst maalt. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld.

Wees op 15 oktober bij de eersten die subsidie aanvragen en profiteer van deze eenmalige kans !

Voor meer informatie kunt u terecht bij onderstaande Anser adviseurs of bel voor het maken van een afspraak met:

• Rob Vianen rob.vianen@anser.nl +316 149 100 85 of
• Bouke van der Meulen bouke.vandermeulen@anser.nl +316 338 334 31