WIE WE ZIJN

Organisatie advies, Tijdelijk management en Counseling

De basis dienstverlening van Anser is organisatie advies, tijdelijk management en counseling.

Wij gaan niet zomaar aan de slag; zonder goed begrip van het voorliggende vraagstuk is een duurzame oplossing niet mogelijk.

Het liefst werken wij stapsgewijs:

Door te inventariseren welke beelden er rond een vraagstuk zijn krijgen we een goed beeld van de sitiatie. Vervolgens adviseren we de opdrachtgever wat de oplossingsrichtingen zijn en hoe deze het beste kunnen worden aangevlogen.
Tenslotte begeleiden wij het realiseren van de verbetering of verandering.

Vaak ook zijn wijnklankbord voor bestuur en senior management en voeren ze zelf de benodigde veranderingen door. Als counselor geven wij eerlijke feedback en denken we mee.

Verbeteren en soms ook veranderen

Anser helpt organisaties zich continu te verbeteren. Dat doen wij door organisatieadvies, interim-management, projecten en doelgerichte sessies, waarbij we met de klant de juiste koers bepalen, ingrijpende veranderingen benoemen en betrokkenen stimuleren om in actie te komen. Kortom: wij leiden en begeleiden effectieve projecten en veranderingen.

Hierdoor presteren mensen, teams en organisaties beter. Daarbij streven we naar doelmatigheid in organisaties in combinatie met aandacht voor mensen.

Anser is gericht op targets, planning en budget, maar heeft ook ruim aandacht voor de emoties, gevoelens 
en drijfveren van mensen.

Ons denkkader

Iedere organisatie is gevormd rondom een missie. Vanuit deze kern wordt een visie ontwikkeld en vertaald naar de lange termijn strategie. Het leiderschap geeft richting en prioriteert. En vervolgens zijn het de mensen die samen de organisatie vormgeven; zij maken en kraken het succes. Daarom ook is de organisatiecultuur bij veel van onze klanten zo bepalend.

Binnen een organisatie onderscheiden we vier domeinen:
Merk: hoe wordt de identiteit van de organisatie zichtbaar en hoe herkennen stakeholders zich daarin?
Markt: hoe sluit het aanbod van de organisatie aan op de vraag van de markt?
Klanten: hoe worden deze bediend?
Besturing: hoe is de bedrijfsvoering ingericht?

Anser werkt altijd vanuit de kern naar de realisatie en bekijkt de organisatie en zijn omgeving vanuit een holistisch perspectief. Onze expertise spitst zich vervolgens toe op leiderschap, strategie en bedrijfsvoering.

Waarom kiezen voor Anser?

We zijn senior professionals met zeer ruime ervaring in bedrijfsvoering

We brengen kennis en inzichten mee uit meerdere branches

Bij ons is afspraak gewoon afspraak

We werken op basis van vooraf overeengekomen prijzen

We zijn noorderlingen die bekend zijn met de Noordelijke taal en mores

Interesse?

Neem gerust contact met ons op 
voor een vrijblijvend gesprek.
Neem contact op