• zorg

“Als je zorg draagt voor de middelen, zal het doel wel voor zichzelf zorgen.”
-Mahatma Ghandi

Geen enkele sector is meer in beweging dan de zorg. Het lijkt alsof alle vaste waarden ter discussie staan. Forse bezuinigingen dwingen tot nog meer bedrijfsmatige efficiëntie en zetten kwaliteit en klanttevredenheid onder druk.

Nooit eerder was de nood om de bedrijfsvoering op orde te hebben, samen te werken met ketenpartners en te blijven communiceren met de cliënten zo hoog als nu.

Aangejaagd door de drie grote transities komen er steeds meer regietaken op het bordje van de gemeenten te liggen, die daar niet allen klaar voor lijken te zijn. De zorgaanbieders moeten nu rekening houden met deze nieuwe regisseur die alles behalve de regie lijkt te nemen. Wat betekent dat voor de relaties van de zorgaanbieders met deze regisseur, de andere ketenpartners, bekostigers en met de cliënten?

Iedere zorgaanbieder zou bezig moeten zijn met een strategische heroriëntatie van de organisatie en met de herinrichting van de bedrijfsvoering in al zijn facetten. Anser helpt daarbij. Onder andere op het vlak van bedrijfsvoering en samenwerking, maar ook via onze advisering bij aanbestedingen op het vlak van bijvoorbeeld zorg-contractering.

Interesse?

Neem contact op