Case Study

Certe

Certe onderzoekt in Noord Nederland op verzoek van huisartsen, verloskundigen en specialisten lichaamseigen materiaal, zoals bloed, urine en ontlasting. Dat geldt ook voor functieonderzoek, zoals echo’s en ecg’s. Bovendien heeft Certe in heel Noord-Nederland spreekuurlocaties waar patiënten terecht kunnen. Elke dag rijdt Certe langs de praktijken van huisartsen en verloskundigen om de materialen op te halen en als het nodig is komen ze zelfs bij de cliënt thuis. Certe is daarnaast aanwezig in meerdere regionale ziekenhuizen, waar medewerkers intern hun werkzaamheden uitvoeren.

Zeker voor zorg
Als het om medisch advies gaat, is zekerheid van het allergrootste belang.
Zekerheid waar Certe elke dag opnieuw garant voor staat.
Anser adviseerde de directie over de ingezette strategische agenda.

DE START

Certe was snel gegroeid door diverse fusies en overnames. De doorontwikkeling van de organisatie verliep via drie lijnen: nog zichtbaarder worden als Eén Certe, optimaliseren van de bedrijfsvoering door digitalisering en focus op toegevoegde waarde voor de klanten.
Door de snelle groei zijn soms noodgedwongen pragmatische keuzes gemaakt die mogelijk niet toekomstvast zouden zijn. De directie vermoedde dat bijsturing op enkele vlakken nodig was en wilde een onafhankelijk perspectief en advies.

DE OPDRACHT

De opdracht aan Anser was om de ingezette strategische koers tussentijds te toetsen en aanbevelingen te doen voor een eventuele aanscherping.
Er zijn interviews met de bestuurder en het senior management gehouden en gerapporteerd. De bevindingen zijn gepresenteerd tijdens een meerdaagse werkconferentie.

HET RESULTAAT

Ons onderzoek toonde aan dat Certe strategisch op koers lag maar dat er bijsturing nodig was om op koers te blijven.
De vele losse projecten misten samenhang waardoor zaken tussen wal en schip dreigten te raken.
Er is geadviseerd om maatregelen te treffen om regie, samenhang en eigenaarschap te borgen door programmamanagement in te zetten en de veranderagenda los te koppelen van de reguliere bedrijfsvoering.
Na invoering van sturing op programma niveau is de verdere groei van Certe beheersbaar gebleven. Inmiddels vertrouwen honderdduizenden mensen al jarenlang op de zorg van Certe via hun klanten: de Noord Nederlandse zorgverleners zoals ziekenhuizen, (huis)artsen en verloskundigen.