Waar we werken

Home 9 Waar we werken

Overheid

Meer doen met minder, dat is het motto geworden. De budgetten staan hevig onder druk en er komen steeds meer taken te liggen bij de lokale overheden die deze moeten invullen met minder personeel en een (vaak ontoereikend) budget. Dit legt aanzienlijke druk op de bedrijfsvoering, die zich vaak sneller moet aanpassen dan de ambtelijke organisatie aan kan.

Bovendien gaat de rol van de lokale overheid tegenwoordig veel verder dan alleen toezicht houden en wetten uitvoeren. Gemeenten hebben de regie gekregen over het sociaal domein en begeven zich daarmee midden in de lokale maatschappij, waar de oplossing voor complexe vraagstukken steeds meer gaat over samenwerken met andere organisaties en de inwoner regie wil en kan nemen.

Zorg

Geen enkele sector is méér in beweging dan de zorg. Het lijkt alsof alle vaste waarden ter discussie staan. Forse bezuinigingen dwingen tot nog meer bedrijfsmatige efficiëntie en zetten kwaliteit en klanttevredenheid onder druk. Nooit eerder was de nood om de bedrijfsvoering op orde te hebben zo hoog als nu.

Tegelijkertijd dwingt het veranderende zorglandschap tot herijking van de werkwijze en inzet van professionals. Het besturen, managen en het werken als professional verandert. Dat vraagt dus op veel verschillende fronten aanpassingsvermogen en soms ook om het verkennen van nieuwe wegen.

Maatschappelijke instellingen

Net als bij de overheid en in de zorg zien ook maatschappelijke instellingen dat ze deel uitmaken van een veranderde maatschappij waarin ze hun bijdragen moeten leveren. Of het nu gaat om onderwijs, een waterschap of een woningcorporatie. 

In deze organisaties draait het niet langer alleen om expertise, maar veel meer om het voeren van een dialoog, luisteren naar wat nodig is en samenwerken met anderen. Dit is essentieel om te blijven voldoen aan de vereisten en een waardevolle maatschappelijke bijdrage te blijven leveren.

Waarom kiezen voor Anser?

R

We zijn senior professionals met zeer ruime ervaring in organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering

R

We brengen kennis en inzichten mee uit meerdere branches

R

Bij ons is afspraak gewoon afspraak

R

We werken op basis van vooraf overeengekomen prijzen

R

We zijn noorderlingen die bekend zijn met de Noordelijke taal en mores