Wie we zijn

Home 9 Wie we zijn

Senior Organisatieadviseurs: diverse expertises, frisse blik

We zijn senior organisatieadviseurs en interim managers met diverse achtergronden en ervaringen. Hierdoor benaderen we uitdagende vraagstukken met een andere, frisse blik.

Anser kijkt altijd net anders

We kijken integraal en vanuit het maatschappelijke doel en belang

We luisteren en wegen belangen van de organisatie, medewerkers en gebruikers

We zien wat niet wordt gezegd en vragen door

We vertalen koers en keuzes naar praktische en zichtbare elementen in de organisatie zoals werkwijze, gedrag en taal

We moedigen aan om samen te leren en verder te komen

Organisatieadvies en tijdelijk management

Anser gaat niet zomaar aan de slag; zonder goed begrip van het voorliggende vraagstuk is een duurzame oplossing niet mogelijk. Regelmatig fungeren wij als klankbord voor bestuur en senior management, waarbij zij zelf de benodigde veranderingen doorvoeren. Wij kunnen eerlijke feedback geven en actief meedenken met de betrokken partijen. Wij werken stapsgewijs:

Inventariseren

Door een inventarisatie van de verschillende perspectieven rondom een vraagstuk te maken, krijgen we een helder beeld van de situatie.

Adviseren

We geven advies over diverse oplossingsrichtingen en hoe deze het beste kunnen worden aangevlogen.

Realiseren

Tenslotte begeleiden we bij het realiseren van verbeteringen of veranderingen.

Waarom kiezen voor Anser?

R

We zijn senior professionals met zeer ruime ervaring in organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering

R

We brengen kennis en inzichten mee uit meerdere branches

R

Bij ons is afspraak gewoon afspraak

R

We werken op basis van vooraf overeengekomen prijzen

R

We zijn noorderlingen die bekend zijn met de Noordelijke taal en mores

Verbeteren en soms ook veranderen

Anser helpt organisaties zich continu te verbeteren. Dit doen wij door organisatieadvies, interim-management, projecten en doelgerichte sessies, waarbij we met de klant de juiste koers bepalen, ingrijpende veranderingen benoemen en betrokkenen stimuleren om in actie te komen. Kortom: wij leiden en begeleiden effectieve projecten en veranderingen.

Hierdoor presteren mensen, teams en organisaties beter. Daarbij streven we naar doelmatigheid in organisaties in combinatie met aandacht voor mensen. Anser is gericht op targets, planning en budget, maar heeft ook ruim aandacht voor de emoties, gevoelens en drijfveren van mensen.

Ons denkkader

Iedere organisatie is gevormd rondom een missie. Vanuit deze kern wordt een visie ontwikkeld die wordt vertaald naar een lange termijn strategie. Het leiderschap geeft hierbij richting en prioriteit. Uiteindelijk vormen de mensen samen de organisatie; zij maken en kraken het succes. Daarom is ook de organisatiecultuur bij veel van onze klanten zo bepalend.

Binnen een organisatie onderscheiden we vier domeinen:

Merk

Hoe wordt de identiteit van de organisatie zichtbaar en hoe herkennen stakeholders zich daarin?

Markt

Hoe sluit het aanbod van de organisatie aan op de vraag van de markt?

Klanten

Hoe worden deze bediend?

Besturing

Hoe is de bedrijfsvoering ingericht?

De organisatieadviseurs van Anser werken altijd vanuit de kern en bekijken de organisatie en zijn omgeving vanuit een holistisch perspectief. Onze expertise spitst zich vervolgens toe op leiderschap, strategie en bedrijfsvoering.

Waar staat de naam Anser voor?

De naam Anser is ontleend aan de Latijnse naam voor de grauwe gans (Anser Anser). We opereren als een groep ganzen, met elkaar en met onze klanten. Vandaar de naam Anser. We vliegen in formatie, wisselen elkaar af, praten en luisteren, hebben zorg voor elkaar, houden elkaar scherp en bieden daardoor meerwaarde in denkkracht. Zo vormen we bij elk vraagstuk een mooie formatie om samen resultaten te halen. Lees ons verhaal.