Case Study

GGD Groningen

De GGD Groningen is verantwoordelijk voor de Jeugdgezondheidszorg van jeugdigen tot 19 jaar in alle gemeenten van de provincie Groningen. Ouders/verzorgenden en jongeren kunnen hier terecht voor vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden. Het consultatiebureau is het bekendste onderdeel van de JGZ. Elke ouder/verzorger van een pasgeborene krijgt een oproep om gebruik te maken van het gezondheidsprogramma dat bestaat uit onderzoek, advies en het Rijksvaccinatie programma.
Borging integrale Jeugdgezondheidszorg
Om een tijdige fusie te realiseren is vanuit het juridische kader ‘overgang van onderneming’ een programmaplan opgesteld. Dat betekende een volledige overgang van personeel en middelen en een juridische en financiële afwikkeling van de overgang.
De interim directeur van Anser begeleidde de realisatie van de integrale Jeugdgezondheidszorg en zorgde voor de continuïteit van het gezomdheidsprogramma.

DE START

JGZ: hulp bij opgroeien en opvoeden
In 2007 besloten de Groninger Gemeenten om twee losse onderdelen in de jeugdgezondheidszorg samen te voegen tot een integrale JGZ van 0 tot 19 jaar. Dat betekende dat de consultatiebureaus van Thuiszorg Groningen (JGZ 0-4 jaar) ondergebracht moesten worden bij de GGD Groningen (JGZ 4-19). Om een snelle overgang te realiseren werd de subsidieregelingen voor consultatiebureaus beëindigd per 1 januari 2009. Thuiszorg Groningen vroeg Anser om de fusie binnen een jaar te realiseren en de directievoering van het onderdeel JGZ 0-4 gedurende die periode waar te nemen.

Om een tijdige fusie te realiseren is vanuit het juridische kader ‘overgang van onderneming’ een programmaplan opgesteld. Dat betekende een volledige overgang van personeel en middelen en een juridische en financiële afwikkeling van de overgang.

DE OPDRACHT

 De interim-directeur van Anser heeft bij de start in korte tijd een integraal programmateam bij Thuiszorg Groningen ingericht voor een tijdige en juiste ontvlechting en overgang. Daarnaast is er een gezamenlijk Kernteam ingericht bestaande uit de verantwoordelijke directeuren van beide organisaties, samen met een deskundige afvaardiging op het gebied van HR, Juridische Zaken en Finance en Control. Dit Kernteam gaf opdracht aan de verschillende integrale projectteams om de overgang te realiseren en stuurde op tijdigheid van besluitvorming en communicatie met de interne organisaties en de Groninger gemeenten.
Daarnaast bereidde dit Kernteam de gesprekken met de Ondernemingsraden en vakbonden voor. Uiteraard lag er een stevig onderbouwd plan ten aanzien van overgang van personeel, middelen en afhandeling van financiën. Maar een belangrijke succesfactor was de onderlinge samenwerking en de zorgvuldige communicatie met alle betrokken stakeholders. Zeker met het oog op een dreigend faillissement van het Meavita concern waar Thuiszorg Groningen onderdeel van uitmaakte, was deze constructieve dialoog van belang.

HET RESULTAAT

Ondanks het korte tijdsbestek en de vele besluitvormingslagen lukte het om de overgang van onderneming per 1 januari 2009 te realiseren. Daarin was naast het bestuurlijk akkoord door alle Groninger Gemeenten, de gezamenlijke personeelsdag om de nieuwe samenwerking te vieren een mooie markering. Op 12 maart 2009 werd Thuiszorg Groning officieel falliet verklaard. Het onderdeel JGZ 0-4 was op dat moment volledig onderdeel van de GGD Groningen.
De integrale JGZ heeft sindsdien niet stil gestaan. De JGZ maakt inmiddels onderdeel uit van de uitgebreide zorgketen en verantwoordelijkheid van gemeenten als het gaat om het sociaal domein. Per gemeente zijn de JGZ teams vaak onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin of het sociaal (wijk)team van de gemeente. Het consultatiebureau heeft nog steeds bijna alle pasgeborenen in de in beeld en biedt de basis voor het opgroeien en opvoeden in de provincie Groningen.