Case Study

Omnia Wonen

In 2012 werd Nederland opgeschrikt door de Vestia affiaire. Deze grootste Nederlandse Woningbouw corporatie uit Rotterdam dreigde te bezwijken onder de verplichtingen van een enorme derivatenportefeuille. Omdat ook andere woningbouw corparaties dreigden te worden meegenomen bij een bankroet grepen de overheid in. Het gevolg van het harde ingrijpen was dat dervatencontracten werden gewaardeerd op de marktprijs in plaats van de historische kostprijs, Dit leidde tot nieuwe boekhoudkundige afwaardering. Maar het leidde ook tot het besef dat vele woningbouw corporaties ver waren afgedreven van hun maatschappelijk doel.
Terug naar de Bedoeling

Focus: terug naar ‘prettig en betaalbaar wonen’, aandacht voor leefbaarheid en ketensamenwerking met maatschappelijke organisaties en gemeente.
Anser adviseerde de directie over de ingezette strategische agenda.

DE START

Woningbouwcorporatie Omnia wilde de parlementaire enquête en maatregelen niet afwachten. In 2012 werd Anser gevraagd om mee te denken over de toekomstbestendigheid en de maatschappelijke koers. De focus lag op de terugkeer naar de kern: prettig en betaalbaar wonen, aandacht voor leefbaarheid en verankering hiervan in de ketensamenwerking met andere maatschappelijke organisaties en gemeenten.
Voor de bestuurder en directieteam lag het zwaartepunt bij het vertalen van deze maatschappelijke ambitie naar de organisatie en haar stakeholders. 

DE OPDRACHT

Anser heeft Omnia begeleid in het doorgronden en vertalen van de ambitie naar een nieuwe meer passende organisatievorm. Rode draad bij de concretisering was het betrekken van een brede doelgroep door diverse belanghebbenden mee te laten mee denken over de wijze waarop prettig en betaalbaar wonen tot uiting kon komen.

Anser heeft een aantal strategiesessies en inspiratiebijeenkomsten gebruikt om alle belanghebbenden mee te nemen in de nieuwe koers en nieuwe organiseerprincipes. Uitgangspunten waren o.a. meer regie bij de huurder en zelfstandige integrale teams binnen Omnia. Dat leidde tot een hele andere inrichting van de organisatie, waarbij er twee nieuwe teams ontstonden: het team ‘Huren’ en het team ‘Bouwen en Onderhouden’.

HET RERSULTAAT

Het thema ‘Regie bij de huurder’ werd vertaald naar een nieuwe digitale omgeving voor de huurder zonder de ‘nabijheid’ en ‘bereikbaarheid’ te verliezen. In samenspraak met alle medewerkers en de Ondernemingsraad is besloten om te zorgen herplaatsing van medewerkers te realiseren door de beste match tussen medewerker en functieprofiel en niet door anciënniteit of verworven rechten. De aanpak was redelijk uniek, maar leidde tot een snelle en passende overgang naar het nieuwe organisatiemodel. Verrassende bijkomstigheid was dat de nieuwe integrale werkwijze leidde tot een veel efficiëntere manier van werken waardoor er minder formatie nodig was dan beoogd. Na afronding van deze organisatieverandering heeft Omnia, geheel in lijn met de Bedoeling, meerdere medewerkers geholpenmet het vinden van leuke en passende baan in een andere werkomgeving buiten Omnia.
Uitrol en implementatie strategisch plan: hernieuwde sociale visie Omnia. Inrichting nieuw organisatiemodel, gebaseerd op regierol voor huurder, integraal samenwerken, ketensamenwerking op het gebied van bouwen en onderhouden. Focus: terug naar ‘prettig en betaalbaar wonen’, aandacht voor leefbaarheid en ketensamenwerking met maatschappelijke organisaties en gemeente.